ถอดรหัสความอ้วน: แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ: The Obesity Code วิทยาศาสตร์ความอ้วน Jason Fung. The Obesity Code: วิทยาศาสตร์ความอ้วน. แปลโดย ลลิตา ผลผลา. กรุงเทพฯ: Bookscape, 2564. หนังสือวิทยาศาสตร์ความอ้วนเขียนโดยแพทย์แคนาดาชื่อ เจสัน เผิง เล่าเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความอ้วน การต่อสู้กันของผลการศึกษาเกี่ยวกับโรคอ้วนและโภชนาการ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วน ถ้าได้อ่านแล้วเราจะเข้าใจและเห็นภาพของการสู้รบกันในแวดวงการศึกษาโรคอ้วน โดยเฉพาะการต่อสู้กันของคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์หลายอย่าง ส่วนเรื่องแนวทางเกี่ยวกับการลดความอ้วน หนังสือเล่มนี้ก็อธิบายไว้อย่างดี ตั้งแต่สาเหตุของโรคอ้วน ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเชื่อและหลักฐานเกี่ยวกับความอ้วน สิ่งต้องห้ามและสิ่งที่ควรทำเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วน พร้อมกับคำแนะนำเรื่องการลดความอ้วน ผู้เขียนบรรยายภาพความเป็นมาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องโรคอ้วนในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะการสถาปนาของศาสตร์ความรู้ทางโภชนาการ (Nutrition) โดยเฉพาะกระแสความนิยมครั้งสำคัญของวงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนรายละเอียดยิบย่อยของอาหารแต่ละชนิด […]