ความรัก กฎหมาย: คำว่ารักที่ปรากฏในกฎหมาย

ความรัก กฎหมาย

ความรัก กฎหมาย โดย ศรัณย์ พิมพ์งาม และปัณณธร เขื่อนแก้ว คำว่า “รัก” เป็นคำที่ทรงพลังล้นเหลือในชีวิตของคนทุกคน แล้วในแวดล้อมแห่งกฎหมายล่ะ? คำว่า รัก ได้ปรากฏหรือสอดแทรกอย่างไรในวงการกฎหมายบ้าง มีที่ใดที่ ความรัก กฎหมาย สองคำนี้ปรากฏพร้อมกันบ้าง ครั้งหนึ่งศาลฎีกาได้อรรถาธิบายคำว่า รัก ไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่ 6083/2546 อย่างน่าประทับใจไว้ว่า คำพิพากษาฎีกาที่ 6083/2546 “…ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยถูกผู้ตายข่มเหงจิตใจอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม เพราะจำเลยกับผู้ตายมีความสัมพันธ์กันฉันคนรัก แต่ผู้ตายต้องการเลิกความสัมพันธ์กับจำเลยไปมีรักกับผู้ชายคนใหม่ จำเลยจึงบันดาลโทสะฆ่าผู้ตายนั้น เห็นว่า ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อคนที่ตนรัก ความยินดีที่คนที่ตนรักมีความสุข การให้อภัยเมื่อคนที่ตนรักทำผิด และการเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของคนที่ตนรัก จำเลยปรารถนาจะยึดครองผู้ตายเพื่อความสุขของจำเลยเอง เมื่อไม่สมหวังจำเลยก็ฆ่าผู้ตาย เป็นความผิดและการกระทำที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของจำเลยโดยฝ่ายเดียวมิได้คำนึงถึงจิตใจและความรู้สึกของผู้ตาย หาใช่ความรักไม่ ทั้งเป็นความเห็นผิดที่เป็นอันตรายต่อสังคมอย่างยิ่ง…” […]

กฎหมายจีน: ระบบกฎหมายประเทศจีนเบื้องต้น

กฎหมายจีน

กฎหมายจีน : ความรู้เบื้องต้นในภาพรวม  โดย ศรัณย์ พิมพ์งาม และปัณณธร เขื่อนแก้ว จีน (中国 – ดินแดนที่เป็นศูนย์กลาง) หรือ สาธารณรัฐประชาชนจีน (the People’s Republic of China: PRC) สถาปนาขึ้นเมื่อ 1 ตุลาคม (เป็นวันชาติ) ค.ศ. 1949 ภายหลังจากที่พรรคคอมมิวนิสต์โดยเหมา เจ๋อตง มีชัยชนะ และได้ใช้แนวคิดการบริหารประเทศแบบสังคมนิยมเคร่งครัด มีการวางแผนทั้งหมดจากรัฐบาลส่วนกลาง หากแต่หลังจากปี ค.ศ. 1978 ที่เติ้ง […]

ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูจากบุตร: คำพิพากษาศาลฎีกาไต้หวัน

paying for upbringing

พ่อแม่ฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูจากบุตรได้หรือไม่? โดย ศรัณย์ พิมพ์งาม และปัณณธร เขื่อนแก้ว สืบเนื่องจากข่าวที่ว่า ศาลฎีกาของไต้หวันมีคำพิพากษาให้บุตรชายผู้เป็นทันตแพทย์ต้องจ่ายเงินคืนแม่ของตนราว 20 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (หนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ) ซึ่งถือเป็นค่าเลี้ยงดูและค่าเล่าเรียนที่แม่ได้ส่งเสียให้ โดยบังคับตามข้อตกลงในสัญญาที่เขาได้ทำขึ้นไว้กับแม่ของตนก่อนหน้านี้ (BBC, NYT, the Guardian and Taiwan News) ข้อเท็จจริงตามข่าวมีอยู่ว่า บุตรชายไม่ยอมจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูและค่าเล่าเรียนที่แม่ได้ส่งเสียให้จนจบคณะทันตแพทย์ ตามสัญญาที่เขาได้เคยตกลงไว้กับแม่ของตน (ผู้เป็นแม่เป็นหญิงม่ายซึ่งได้ส่งเสียเลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียว) เนื้อหาของสัญญา คือ ลูกชายจะต้องมอบเงินจำนวน 60% ของรายได้คืนแก่แม่ของตนหลังจากเรียนจบและทำงานแล้ว ต่อมาลูกชายบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่าย แม่จึงฟ้องร้องเรียกเงินตามข้อตกลงในสัญญา ซึ่งทางฝ่ายลูกชายได้ยกข้อต่อสู้ว่าสัญญานี้ไม่เป็นธรรมและควรเสียเปล่าไป โดยบุตรชายยังได้ยกเรื่องของจารีตอันดีงาม (Good Custom) ขึ้นต่อสู้ว่าการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรย่อมไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่จะนำมาตีค่าราคาเป็นเงินได้ […]

หนังสือกฎหมาย เล่มไหนดี?: แนะนำหนังสือกฎหมายแต่ละวิชา

หนังสือกฎหมาย

หนังสือกฎหมาย เล่มไหนดี ? โดย ศรัณย์ พิมพ์งาม และปัณณธร เขื่อนแก้ว ตำรากฎหมายเล่มไหนดีนะ? ดูจะเป็นคำถามที่วนมาทุกปีสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ เรียนคณะนิติศาสตร์ เพราะพวกเราย่อมหนีไม่พ้นการอ่านหนังสือกฎหมายเป็นตั้ง ๆ เอาแค่ปีหนึ่งปีเดียวก็อาจจะต้องอ่านเยอะกว่าตอนที่แอดมิดชั่นเข้าคณะนิติมาเสียอีก หลายคนอาจจะมีปัญหาว่าหนังสือกฎหมายที่มีเยอะแยะมากมายนั้น ด้วยเวลาอันน้อยนิด ควรจะตัดสินใจเลือกอ่านเล่มไหนดี จึงจะคุ้มค่ามากที่สุด บทความนี้จึงพยายามรวบรวมหนังสือที่(ผมคิดว่า)ควรอ่าน ซึ่งแน่นอนว่าไม่อาจจะเขียนบรรยายได้ครบทุกเล่ม จึงพยายามรีวิวเล่มที่เคยมีประสบการณ์เคยอ่านมา ด้วยเหตุนี้การแนะนำหนังสือจึงมีความเป็นอัตวิสัยระดับหนึ่ง เพราะเล่มที่ผมเห็นว่าดี คนอื่นอาจจะไม่คิดว่าดีก็ได้ ให้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำไปใช้เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งในการตัดสินใจซื้อและเลือกอ่านหนังสือของผู้อ่านแต่ละท่าน ทั้งนี้หนังสือที่แนะนำจะอิงการนำไปใช้อ่านในระดับปริญญาตรีรวมไปถึงการใช้ค้นคว้าอ้างอิงในระดับปริญญาโท ทั้งนี้เนื่องจากวิชากฎหมายมีหลายตัวมาก ผมจึงขอเขียนไว้เฉพาะวิชาหลักที่ต้องเรียนกันครับ *โดยลักษณะการเขียนชื่อหนังสือ คือ ชื่อหนังสือ : ชื่อผู้แต่ง และสำหรับสีที่เน้นในชื่อหนังสือ กรณีเป็นเล่มที่แนะนำทั่วไปจะใช้สีปกติ สีน้ำเงิน หมายถึงผมแนะนำอย่างมาก และ สีแดง […]

นิติศาสตร์ คืออะไร และเรียนอะไรบ้าง?

นิติศาสตร์

นิติศาสตร์ : กฎหมาย โดย ศรัณย์ พิมพ์งาม และปัณณธร เขื่อนแก้ว เวลาเราได้ยินว่า คน ๆ นี้เรียนกฎหมาย เรียนคณะ นิติศาสตร์ หรือเรากำลังจะตัดสินใจเรียนกฎหมายหรือสอบเข้าคณะ นิติศาสตร์ คำถามคือ คณะนิติศาสตร์ที่เขาว่ากันว่าเป็นคณะที่จะสอนกฎหมายเรา แล้วในโรงเรียนกฎหมายเนี่ยเขาสอนอะไรบ้าง นักกฎหมายที่จบคณะนี้เราสามารถอนุมานว่าเขาจะเรียนกฎหมายอะไรมากันบ้างนะ บทความนี้ผมจะมาเล่าในฟังในฐานะที่เป็นนิสิตนักศึกษาในคณะนิติศาสตร์คนหนึ่ง คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law) อาจจะมีชื่อเรียกในบางที่หรือในบางประเทศว่าเป็นโรงเรียนกฎหมาย (Law School) สิ่งที่คณะนี้จะสอนก็คือ “กฎหมาย” แต่คำว่า กฎหมาย เป็นคำที่ซับซ้อนในหมู่นิสิตหรือนักศึกษากฎหมาย ถ้าท่านถามนักกฎหมายว่า “กฎหมายคืออะไร?” […]

LPN (2015)

LPN คือชื่อหุ้นของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลักมาจากการพัฒนาอาคารชุดที่อยู่อาศัย (หรือคอนโดมิเนียม) นั่นเองครับ 1. ภาพรวมธุรกิจ  LPN นั้นมีแบรนด์คอนโดที่ติดหูพอสมควรคือ “ลุมพินี”—Lumpini โดยบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันหลักจับกลุ่มไปที่ลูกค้าที่เป็นวัยทำงานที่อยากได้คอนโดที่พักละแวกขนส่งมวลชน ในราคาที่เข้าถึงได้ บริษัทค่อนข้างจะแกร่งในตลาดคอนโดที่ราคาต่ำกว่า 2 ล้านบาทลงไปครับ ในความเข้าใจของผมคือ คอนโดลุมพินีนั้นจะไม่เชิงแบบติดรถไฟฟ้า จะห่างออกไปหน่อย แต่มีระบบเดินทางที่บริษัทเข้ามาแก้ เช่น รถรับส่ง แม้จะไม่สะดวกสบายแบบขึ้นรถไฟฟ้าหรือขนส่งมวลชนสำคัญแล้วมาเจอคอนโดเลย แต่ทดแทนด้วยราคาที่ไม่แพงและไม่ไกลจนเกินไป ข้อเด่นของแอลพีเอ็นอย่างหนึ่งคือระบบดูแลบริหารจัดการหลังการขาย บริษัทจะบริหารนิติบุคคลเองแถมขึ้นชื่อว่าทำได้ดีในระดับต้นๆของวงการครับ ในปี 2558 อาคารชุดคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จและจดทะเบียนมีประมาณ 60,000 หน่วย ส่วนแบ่งการตลาดของ […]

MBA จากมุมมองนายจ้าง

ในยุคที่หลายคนสนใจจะเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ผมได้ไปเจอบทความน่าสนใจเกี่ยวกับมุมมองที่นายจ้างมีต่อคนที่จบ MBA จาก CNBC + Financial Times (FT) : What employers want from MBA graduates—and what they don’t สรุปคร่าว ๆ ได้ว่า FT ได้ทำการสำรวจนายจ้างเกี่ยวกับการจ้างงานคนที่จบ MBA โดยพบว่า ความเชื่อของนายจ้างกับเด็กจบ MBA ค่อนข้างสวนทางกัน MBA ไม่ใช่ใบเบิกทางสำหรับทุกอย่างในวงการธุรกิจ People think an MBA is […]

Dictionary แบบ Eng-Eng ตัวช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

dictionary

Dictionary Eng-Eng เป็นอาวุธคู่ใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งคือ ซึ่งดิกที่เหมาะสำหรับคนใช้หรือเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (English as a second or foreign language – ESL) คือ ดิกพวก Advanced Learner’s ซึ่งเจ้าดัง ๆ ได้แก่ (กดที่ชื่อมันจะไปที่หน้าเว็บของมันครับ) 1. Longman Dictionary of Contemporary English 2. Oxford Advanced Learner’s dictionary 3. Cambridge […]

คะแนน IELTS TOEIC TOEFL ของคุณอยู่เทียบคนอื่น ๆ

คะแนน IELTS TOEIC

เคยสงสัยไหมครับว่าปกติแล้วค่าเฉลี่ยคะแนนที่สอบได้สำหรับ คะแนน IELTS TOEIC หรือ TOEFL ของเราเนี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนที่สอบไหม? ปกติเราจะวัดเปรียบเทียบโดยดูจากเกณฑ์ที่เขากำหนดมามากกว่า เช่น บริษัทนี้รับเฉพาะ TOEIC 700+ มหาวิทยาลัยนี้รับเฉพาะคนได้ IETLS 7.0 หรือ TOEFL 100+ เราก็จะพยายามสอบให้ได้คะแนนตามนั้น พอดีผมไปเจอข้อมูลค่าสถิติที่น่าสนใจจากการสอบภาษาอังกฤษเหล่านี้มาครับ เรามาลองดูว่า คะแนน IELTS TOEIC TOEFL ในภาพรวมของคนไทยเป็นอย่างไรกันบ้าง คะแนน IELTS TOEIC TOEFL เฉลี่ย 1. IELTS จากข้อมูลสถิติในปี 2015 […]