ช่วงนี้ผมได้ค้นพบคำแนะนำอย่างหนึ่งที่น่าสนใจว่า แหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเก่งอังกฤษขึ้นได้อย่างมาก คือ “หนังสือพิมพ์” เพราะเหตุว่า หนังสือพิมพ์เป็นที่รวมข้อดีหลายอย่างมากในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ อาทิเช่น 1. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่แม่นไวยากรณ์ (grammar) ยกตัวอย่างเรื่องของ tenses หนังสือพิมพ์จะต้องใช้ประโยคที่บอกให้รู้ชัดเจนว่า ข่าวที่เขาเขียนหรือรายงานให้เรารู้เนี่ย เกิดขึ้นและจบลงไปแล้ว หรือเกิดขึ้นมาและยังคงเกิดอยู่ หรือกำลังจะเกิดต่อไปในอนาคต การอ่านหนังสือพิมพ์จึงเป็นการเรียนไวยากรณ์แบบทางลัด […]

ผมได้โหลดแอพของคุณ Phan Phuoc Luong ซึ่งรวบรวมคลิปเสียงของรายการ 6 Minute English – for BBC Learning English มา ซึ่งในนั้นมีบทความเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพูด (Speaking) จึงอยากแปลมาให้อ่านเพราะคิดว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์มาก ๆ […]

“ดอกเบี้ย” คือ ผลตอบแทนของเงินในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งทุกครั้งที่คุณถือเงิน ถ้าเราคิดในฐานะของมนุษย์ทางการเงินที่มีเหตุผล ต้นทุนเงินแบบไร้ความเสี่ยง (risk-free rate)  ก็คือ เงินนั้นคุณไม่ได้ถือไว้เฉย ๆ คุณเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอาไว้ในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าดู ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ประมาณ 2.73% […]

บทความฉบับเต็ม  : รากกฎหมายแพ่งของไทย Download หลายท่านอาจสงสัยว่า การที่นักเรียนกฎหมายไทยไปเรียนกฎหมายที่ต่างประเทศมันจะนำกลับมาใช้ในไทยได้หรือ? เพราะกฎหมายมันน่าจะต่างกัน คำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับ และคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายหลายคนก็น่าจะสงสัยอยู่ว่า กฎหมายน่าจะมีความเป็นท้องถิ่น เป็นเรื่องของแต่ละประเทศ กฎหมายของประเทศอื่นจะเอามาใช้ได้อย่างไร หากแต่ถ้าเจาะลงไปเฉพาะกฎหมายแพ่งของไทย เราจะพบว่ารากฐานกฎหมายแพ่งของเรามีแนวคิดทางกฎหมายไปทางเดียวกับกฎหมายในภาคพื้นทวีปยุโรปเป็นหลัก (เยอรมัน ฝรั่งเศส สวิส ฯลฯ แม้จะมีแนวคิดบางอย่างจากกฎหมายอังกฤษที่เป็นคอมมอนลอว์บ้างก็ตาม) ในสมัยที่ประเทศไทยเริ่มร่างประมวลกฎหมาย กลุ่มผู้ร่างยุคแรกจะปูแนวทางมาจากหลักกฎหมายฝรั่งเศส […]

“ภาพรวมอุตสาหกรรมค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง” โมเดิร์นเทรดหรือร้านค้าสมัยใหม่ที่ขายของเหล่านี้ในบ้านเรานั้นค่อนข้างมี หลายเจ้า และเติบโตอย่างรวดเร็วมาหลายปีล่ะครับ ผู้เล่นหลักก็เช่น โฮมโปร ไทวัสดุ โกลบอลเฮ้าส์ ดูโฮม ฯลฯ ตัวเร่งหลัก คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทั่วไปที่ย้ายการซื้อจากร้านดั้งเดิมทั้งหลาย ทำให้การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดแรกๆแย่งจากร้านค้าเดิมๆ ไม่ได้แย่งส่วนแบ่งตลาดหรือกินกันเอง ช่องว่างในการเติบโตจึงสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมค้าปลีกก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ากว่า 3-4 แสนล้านบาทต่อปี ค้าปลีกที่ขายของพวกนี้ให้ก็เป็นหลักแสนล้านเช่นเดียวกัน […]