ถอดรหัสความอ้วน

แนะนำหนังสือ: The Obesity Code วิทยาศาสตร์ความอ้วน Jason Fung. The Obesity Code: วิทยาศาสตร์ความอ้วน. แปลโดย ลลิตา ผลผลา. กรุงเทพฯ: Bookscape, 2564. หนังสือวิทยาศาสตร์ความอ้วนเขียนโดยแพทย์แคนาดาชื่อ เจสัน เผิง เล่าเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความอ้วน การต่อสู้กันของผลการศึกษาเกี่ยวกับโรคอ้วนและโภชนาการ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาโรคอ้วน ถ้าได้อ่านแล้วเราจะเข้าใจและเห็นภาพของการสู้รบกันในแวดวงการศึกษาโรคอ้วน โดยเฉพาะการต่อสู้กันของคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการและอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวพันกับผลประโยชน์หลายอย่าง ส่วนเรื่องแนวทางเกี่ยวกับการลดความอ้วน หนังสือเล่มนี้ก็อธิบายไว้อย่างดี ตั้งแต่สาเหตุของโรคอ้วน ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเชื่อและหลักฐานเกี่ยวกับความอ้วน สิ่งต้องห้ามและสิ่งที่ควรทำเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วน พร้อมกับคำแนะนำเรื่องการลดความอ้วน ผู้เขียนบรรยายภาพความเป็นมาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องโรคอ้วนในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะการสถาปนาของศาสตร์ความรู้ทางโภชนาการ (Nutrition) โดยเฉพาะกระแสความนิยมครั้งสำคัญของวงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนรายละเอียดยิบย่อยของอาหารแต่ละชนิด […]

China 5.0 – อาร์ม ตั้งนิรันดร: แนะนำหนังสือ

China 5.0 - อาร์ม ตั้งนิรันดร

แนะนำหนังสือ: China 5.0 หนังสือ China 5.0: สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI เขียนโดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (ผมขออนุญาตเรียกต่อไปว่า “อาจารย์อาร์ม” หรือ “ผู้เขียน”) หนึ่งในผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศจีนเป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสามส่วนใหญ่ ๆ คือ (ก) เรื่องของการเมืองซึ่งเขียนปูเรื่องราวเกี่ยวกับสีจิ้นผิง (ข) เรื่องของเศรษฐกิจ และ (ค) เรื่องของแผนพัฒนาเกี่ยวกับ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งแต่ละบทมีความสอดคล้องกันเพื่อแสดงให้เห็นพัฒนาการของจีนในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในส่วนของการเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่จีนจะต้องวางแผนพัฒนาไปสู่อนาคตข้างหน้า เพราะโลกยุคใหม่ไม่ใช่โลกของอังกฤษ สหรัฐฯ หรือเยอรมนี […]